Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/oav/public_html/580.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Postawa i ideologia polityczna

Poglądy i program polityczny

Początkowo Bronisław Komorowski był związany z Unią Demokratyczną, a następnie z Unią Wolności. Dopiero w 2001 przyszły prezydent związał z Platformą Obywatelską. Obecnie w tej partii politycznej zasiadają politycy zaliczani do nurtów prawicowych oraz centroprawicowych. Z listy tego ugrupowania Bronisław Komorowski kandydował w wyborach do Sejmu IV kadencji.

Z Platformą Obywatelską związanych jest wielu dawnych działaczy antykomunistycznych. Ponadto w jej szeregach zasiadają również politycy, którzy wcześniej należeli do Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Do PO ponadto przystąpiło kilku polityków, którzy wcześniej byli związani ze Stronnictwem Konserwatywno – Ludowym.

Bronisław Komorowski, reprezentujący Platformę Obywatelską opowiada się za decentralizacją państwa przez dokonanie wzmocnienia samorządów. Partia postuluje również między innymi odbudowanie służby cywilnej, kodyfikację prawa wyborczego oraz stworzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Na początku 2010 roku zostały ogłoszone przez Platformę Obywatelską propozycje zmian w Konstytucji. Apelowano głównie o zmniejszenie liczby posłów, osłabienie weta prezydenckiego, a także o wprowadzenie przepisów dotyczących członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej.

Platforma Obywatelska jasno precyzuje program gospodarczy oraz kwestie dotyczące prowadzenia polityki zagranicznej. W sprawach gospodarczych partia opowiada się za umiarkowanym liberalizmem. Członkowie postulują o możliwe szybkie przyjęcie euro, a także wspierają zakładanie struktur odpowiedzialnych za umożliwienie przeprowadzenia tego procesu. Ponadto Platforma Obywatelska opowiada się za poprawą sytuacji małych oraz średnich przedsiębiorstw działających na rynku polskim.

W sprawach związanych z polityką zagraniczną Bronisław Komorowski wraz z Platformą Obywatelską opowiada się za członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a także za rozszerzaniem tej wspólnoty (między innymi o kraje bałkańskie). Ważnym kierunkiem w rozwoju polityki zagranicznej w opinii Platformy powinny być również Stany Zjednoczone. W tym celu zwraca się uwagę na wykształcenie i znajomość języków obcych prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Natomiast w kwestiach społecznych Bronisław Komorowski prezentuje dość konserwatywne stanowisko. Jego zdaniem państwo powinno wspierać rodzinę oraz tradycyjne normy obyczajowe, służąc jej rozwojowi i trwałości. Platforma Obywatelska sprzeciwia się legalizacji eutanazji i jest zdania, że ochronie życia najlepiej służy aktualna ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu i zasadach dopuszczalności przerywania ciąży.