Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/oav/public_html/580.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Bronisław Komorowski pełniący funkcję marszałka sejmu

Komorowski jako marszałek sejmu

Po raz pierwszy Bronisław Komorowski marszałkiem sejmu został wybrany 5 listopada 2007 roku na posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji. Jego konkurentem był wówczas Krzysztof Putra z partii PiS.

Marszałek sejmu zgodnie z polską Konstytucją jest posłem i jednocześnie najwyższym przedstawicielem Sejmu. Ma za zadanie stać na straży prawa i godności Sejmu RP, kierując tym samym jego najważniejszymi pracami.

Z racji pełnienia funkcji marszałka sejmu Bronisław Komorowski podejmował przybywających do naszego kraju gości zagranicznych, w tym między innymi szefów rządów, ministrów i przewodniczących parlamentów. Ponadto do zadań marszałka sejmu należało również między innymi zwoływanie posiedzeń Sejmu, zwoływanie Konwentu Seniorów, wyznaczanie terminu wyborów prezydenckich, ustalanie projektu budżetu kancelarii Sejmu oraz sprawowanie pieczy nad porządkiem oraz spokojem na całym terenie Sejmu i w razie potrzeby wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych.

Po raz drugi marszałkiem sejmu Bronisław Komorowski został w 2010 roku, po tragicznej śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obowiązki marszałka sejmu przejął zgodnie z artykułem 131 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Wykonywał tymczasowo obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez trzy miesiące.

Zgodnie z Konstytucją marszałek sejmu ma za zadanie wykonywać obowiązki Prezydenta RP aż do momentu wyboru nowego Prezydenta. W tym czasie marszałek sejmu ma prawo do wnioskowania do Trybunału Konstytucyjnego (w celu rozstrzygania sporów kompetencyjnych), może decydować o uposażeniu posłów, może wysuwać kandydaturę na Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a w porozumieniu z poszczególnymi organami może również powoływać szefa Kancelarii (wraz z jego zastępcami), zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Głównego Inspektora Pracy, Radę Ochrony Pracy, kierownika Krajowego Biura Wyborczego oraz wiceprezesów i członków Najwyższej Izby Kontroli.

Bronisław Komorowski funkcję marszałka sejmu sprawował do 8 lipca 2010 roku. Zdecydował się wziąć udział w przedterminowych wyborach prezydenckich, wcześniej wygrywając głosowanie partyjne przeprowadzone w Platformie Obywatelskiej w celu wyboru kandydata na prezydenta. Jako obecny prezydent RP Bronisław Komorowski władzę sprawuje od 6 sierpnia 2010 roku, kiedy to złożył uroczystą przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Przejęcie zwierzchnictwa nad polskimi siłami zbrojnymi odbyło się natomiast 15 sierpnia 2010 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza.