Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/oav/public_html/580.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Działalność publiczna i zawodowa prezydenta

Działalność zawodowa

Bronisław Komorowski posiada historyczne wykształcenie. Już po ukończeniu studiów na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego został stażystą w dzienniku “Słowo Powszechne”. Był to dziennik katolicki, którego nie uznawały jednak władze kościelne. Gazeta ta wydawana była w latach 1947 – 1997.

W tym czasie Bronisław Komorowski dość silnie zaangażował się w działalność opozycyjną Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Ruch ten był centroprawicową organizacją antykomunistyczną, powołaną do życia w 1977 roku. Ruch nie posiadał statutu i pod względem prawnym nie był stowarzyszeniem. Działalność w ruch i przygotowywanie kilkutysięcznej manifestacji doprowadziło do skazania Bronisława Komorowskiego wraz z kilkoma innymi uczestnikami na karę jednego miesiąca aresztu (za zorganizowanie manifestacji przed Grobem Nieznanego Żołnierza w dniu 11 listopada 1979 roku). Podobne manifestacje były organizowane w Gdańsku, Krakowie oraz w Lublinie, ale były manifestacjami na nieco mniejszą skalę.

W ramach działalności Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela zakładane były punkty informacyjno – konsultacyjne w prywatnych mieszkaniach. Powstawały nie tylko w Warszawie, ale również w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Lublinie oraz Przemyślu. Ruch ten wspierał innych, zupełnie niezależnych od władz organizacji. W latach 1980 – 1981 członkowie organizacji zajmowali się głównie wydawaniem pism, takich jak “Gospodarz” oraz “Opinia”.

Działalność zawodowa Bronisława Komorowskiego nie wiąże się jednak tylko ze wspomnianym Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Przyszły prezydent był także współzałożycielem wydawnictwa niezależnego Biblioteka Historyczna i Literacka. W 1980 roku zdecydował się wstąpić do “Solidarności”.

W tym czasie pracował między innymi w Ośrodku Badań Społecznych NSZZ. W czasie stanu wojennego był internowany w Jaworzu, a po zwolnieniu pracował jako wykładowca w Niższym Seminarium Duchownym znajdującym się w Niepokalanowie.

Pomimo internowania Bronisław Komorowski nie zamierzał rezygnować z działalności opozycyjnej. Był w gronie założycieli podziemnego czasopisma “ABC. Adriatyk, Bałtyk, M. Czarne”. W tym okresie zajmował się redagowaniem i publikowaniem tekstów, głównie o tematyce polsko – litewskiej. Z taką tematyką związane było pochodzenie, dzieciństwo i młodość Bronisława Komorowskiego, gdyż jego dziadkowie niegdyś zamieszkiwali na Litwie. W latach 1984 – 1989 przyszły prezydent był także członkiem Klubu Myśli Politycznej Dziekania.